Xu Hướng 12/2023 # Danh Sách Đề Nghị Giải Quyết Hưởng Chế Độ Ốm Đau, Thai Sản, Dưỡng Sức Phục Hồi Sức Khỏe Mẫu 01B # Top 21 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Danh Sách Đề Nghị Giải Quyết Hưởng Chế Độ Ốm Đau, Thai Sản, Dưỡng Sức Phục Hồi Sức Khỏe Mẫu 01B được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Pwqy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tên cơ quan đơn vị……………………………

Mã đơn vị:……………………………………..

Số Điện thoại:…………………………………

Mẫu 01B-HSB

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN,

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt……..tháng…….năm……….

Số tài khoản:……….Mở tại:……………Chi nhánh:………..

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp

Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng

(Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy)

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số

A B 1 2 3 4 C D E

A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

I Ốm thường

1

II Ốm dài ngày

1

III Con ốm

1

B CHẾ ĐỘ THAI SẢN

I Khám thai

1

II Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

– Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi

1

– Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi

1

– Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi

1

– Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên

1

III Sinh con

– Trường hợp thông thường

+ Sinh một con

1

+ Sinh đôi

1

+ Sinh từ 3 con trở lên

1

– Trường hợp con chết

+ Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau)

· Con dưới 2 tháng tuổi chết

1

· Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

1

+ Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

1

– Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34)

1

– Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)

1

– Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31)

1

IV Nhận nuôi con nuôi

– Trường hợp thông thường

+ Nhận nuôi 1 con

1

+ Nhận nuôi từ 2 con trở lên

1

….

– Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc

1

V Lao động nữ mang thai hộ sinh con

– Trường hợp thông thường

+ Sinh một con

1

+

Sinh đôi

1

+ Sinh từ 3 con trở lên

1

– Trường hợp đứa trẻ chết

+ Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết

· Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết

1

· Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết

1

+ Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống

·

VI Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con

– Trường hợp thông thường

+ Nhận một con

1

+ Nhận 2 con

1

+

Nhận từ 3 con trở lên

1

Trường hợp con chết

+

Sau khi nhận con, con chết

·

Con dưới 2 tháng tuổi chết

1

·

Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết

1

+

Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống

1

Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏeđể chăm sóc con

1

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc

VII

Lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con

Trường hợp sinh thông thường

1

Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi

1

Sinh đôi

1

Sinh từ 3 con trở lên

1

Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật

1

VIII

Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con

1

IX

Thực hiện các biện pháp tránh thai

Đặt vòng tránh thai

1

Thực hiện biện pháp triệt sản

1

C

NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

I

Ốm đau

1

II

Thai sản

1

III

TNLĐ-BNN

1

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

(số sổ BHXH)

Đợt đã giải quyết

Lý do đề nghị điều chỉnh

Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp

Ghi chú

A

B

1

2

3

C

D

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

I

Ốm thường

1

II

B

CHẾ ĐỘ …

Cộng

*Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm:…………………

…, ngày …tháng …năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu hoặc ký số)

1. Mục đích: Là căn cứ để giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với người lao động trong đơn vị.

2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Danh sách này do đơn vị lập cho từng đợt đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 102 Luật BHXH.

Góc trên, bên trái của danh sách phải ghi rõ tên đơn vị, mã số đơn vị đăng ký tham gia BHXH, số điện thoại liên hệ.

Phần đầu: Ghi rõ đợt trong tháng, năm đề nghị xét duyệt; số hiệu tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản để làm cơ sở cho cơ quan BHXH chuyển tiền (trong trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân).

Cơ sở để lập danh sách ở phần này là hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và bảng chấm công, bảng lương trích nộp BHXH của đơn vị.

Lưu ý: Đối với trường hợp giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy, khi lập danh sách này phải phân loại chế độ phát sinh theo trình tự ghi trong danh sách, những nội dung không phát sinh chế độ thì không cần hiển thị; đơn vị tập hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo trình tự ghi trong danh sách.

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

Phần này gồm danh sách người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ mới phát sinh trong đợt.

Cột A : Ghi số thứ tự

Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ việc hưởng chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ hưởng chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ việc trong kỳ đề nghị giải quyết. Nếu nghỉ việc dưới 01 tháng ghi tổng số ngày nghỉ, nếu nghỉ việc trên 01 tháng ghi số tháng nghỉ và số ngày lẻ nếu có. Ví dụ: Người lao động thực tế nghỉ việc 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi: 10; Người lao động thực tế nghỉ việc 01 tháng 10 ngày đề nghị giải quyết hưởng chế độ thì ghi 1-10. Cộng tổng ở từng loại chế độ.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh nơi người lao động mở tài khoản; trường hợp người lao động không có tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thăng Long

Cột D: Ghi chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử không gửi kèm theo chứng từ giấy):

+ Đối với người hưởng chế độ ốm đau:

* Ghi đúng mã bệnh được ghi trong hồ sơ. Trường hợp trong hồ sơ không ghi mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh.

* Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm thì ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 08 tháng 7 năm 2023 thì ghi: 08/7/2023 .

+ Đối với chế độ thai sản:

* Đối với lao động nữ sinh con:

Trường hợp thông thường: Ghi ngày tháng năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 thì ghi: 05/4/2023

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm con chết, trường hợp sinh hoặc nhận nuôi từ hai con trở lên mà vẫn có con còn sống thì không phải nhập thông tin này. Vi dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 , chết ngày 15/7/2023 thì ghi: 05/4/2023 -15/7/2023

Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4, Khoản 6 Điều 34 Luật BHXH) ghi: Ghi ngày tháng năm sinh của con và ngày tháng năm mẹ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 , mẹ chết ngày 15/7/2023 thì ghi: 05/4/2023 -15/7/2023.

Trường hợp mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (khoản 6 Điều 34 Luật BHXH): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm mẹ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 , ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2023 thì ghi: 05/4/2023 -15/7/2023.

* Đối với nhận con nuôi: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày nhận nuôi con nuôi. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023, nhận làm con nuôi ngày 12/6/2023 thì ghi: 05/4/2023 – 12/6/2023

* Đối với lao động nữ mang thai hộ sinh con

Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 thì ghi: 05/4/2023

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023, con chết ngày 15/5/2023 thì ghi: 05/4/2023 -15/5/2023

* Đối với người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con:

Trường hợp thông thường: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm nhận con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023 , nhận con ngày 15/5/2023 thì ghi: 05/4/2023-15/5/2023

Trường hợp con chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm con chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023, con chết ngày 15/5/2023 thì ghi: 05/4/2023-15/5/2023.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm người mẹ nhờ mang thai hộ chết. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023, người mẹ nhờ mang thai hộ chết ngày 15/5/2023 thì ghi: 05/4/2023-15/5/2023.

Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm con (điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 115): Ghi ngày, tháng, năm sinh của con và ngày, tháng, năm của người mẹ nhờ mang thai hộ được kết luận không còn đủ sức khỏe chăm con. Ví dụ: Con sinh ngày 05/4/2023, ngày tháng năm của văn bản kết luận mẹ không còn đủ sức khỏe chăm con 15/7/2023 thì ghi: 05/4/2023-15/7/2023.

* Đối với lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con; Đối với lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi ngày, tháng, năm sinh của con

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản: Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản

* Đối với nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp .

Cột E:

– Đối với trường hợp hưởng chế độ ốm đau:

+ Trường hợp ngày nghỉ hàng tuần của người lao động không rơi vào ngày nghỉ hàng tuần theo quy định chung (ngày thứ Bảy và Chủ nhật) thì cần ghi rõ. Ví dụ: Ngày nghỉ hàng tuần vào ngày thứ Hai, thứ Năm hoặc Chủ nhật thì ghi: T2, T5 hoặc CN.

Advertisement

+ Trường hợp người lao động làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì ghi: PCKV 0,7.

+ Trường hợp con ốm: Ghi mã thẻ BHYT của con.

– Đối với trường hợp hưởng chế độ thai sản:

+ Trường hợp khám thai: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau.

+ Trường hợp mẹ chết sau khi sinh và mẹ gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh mà không tham gia BHXH bắt buộc: Ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của mẹ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh từ 3 con trở lên, tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết: Ghi số con được sinh.

+ Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con: ghi như trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc thì ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc của con.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con: Ghi rõ ngày nghỉ hàng tuần như trường hợp hưởng chế độ ốm đau và mã số BHXH.

+ Trường hợp lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con: Ghi số con được sinh, nhận; nếu vợ sinh, nhận một con thì không phải ghi số con và mặc nhiên được hiểu là vợ sinh, nhận 1 con. Đồng thời ghi mã số BHXH hoặc số thẻ BHYT của người mẹ hoặc của con.

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Phần danh sách này được lập đối với người lao động đã được cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp trong các đợt trước nhưng do tính sai mức hưởng hoặc phát sinh về hồ sơ, về chế độ hoặc tiền lương… làm thay đổi mức hưởng, phải điều chỉnh lại theo quy định.

Cột A, B, 1, C: Ghi như hướng dẫn tại Phần I.

Cột 2: Ghi Đợt/tháng/năm cơ quan BHXH đã xét duyệt được tính hưởng trợ cấp trước đây trên Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD tương ứng đợt xét duyệt lần trước của cơ quan BHXH) mà có tên người lao động được đề nghị điều chỉnh trong đợt này. Ví dụ: Đợt 3 tháng 02 năm 2023 thì ghi: 3/02/2023.

Cột 3: Ghi lý do đề nghị điều chỉnh như:

+ Điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp do đơn vị chưa kịp thời báo tăng; do người lao động mới nộp thêm giấy ra viện…

+ Điều chỉnh giảm mức hưởng trợ cấp do giảm mức đóng BHXH nhưng đơn vị chưa báo giảm kịp thời, đơn vị lập nhầm chế độ hưởng, lập trùng hồ sơ; xác định không đúng số ngày nghỉ hưởng trợ cấp…

Phần cuối danh sách phải có chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trong danh sách; trường hợp đơn vị không thực hiện giao dịch điện tử thì Thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, mẫu này và nội dung hướng dẫn lập mẫu có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cá biệt cho phù hợp với yêu cầu phát sinh trong thực tiễn theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Bí Quyết Ăn Chơi Ngày Tết Tốt Cho Sức Khỏe

Tết là dịp để mọi người quây quần, sum họp sau một năm vất vả, tuy nhiên đây cũng thời gian khiến bạn dễ mệt mỏi vì phải tham gia nhiều bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. Nếu không kiểm soát tốt bản thân, bạn có thể sẽ vô cùng mệt mỏi, rệu rã sau những ngày nghỉ lễ dài. Vậy đâu là bí quyết ăn chơi ngày Tết tốt cho sức khỏe ?

Ăn uống khoa học

Những món ngon truyền thống ngày Tết như bánh chưng, xôi, thịt đông, giò chả, lạp xưởng…chứa rất nhiều đạm, tinh bột và mỡ, rất dễ khiến bạn bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón nếu tiêu thụ nhiều. Lượng cholesterol tăng cao đột ngột cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng tim mạch, mỡ máu tăng cao. 

Ngày Tết ăn uống cần điều độ, khoa học

Để đảm bảo hệ tiêu hóa của mình, bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống nhiều nước lọc để cân bằng cơ thể, giúp gan không bị tích tụ chất độc nhiều.Bạn cũng không nên bỏ qua các món cơm, ngũ cốc hay bánh mì. Hạn chế các đồ ăn chiên, xào, rán.

Bí quyết ăn chơi ngày tết tốt cho sức khỏe

Bí quyết ăn chơi ngày Tết hữu ích là thay vì ăn quá nhiều vào một bữa, tạo áp lực nặng nề cho dạ dày, bạn có thể chia nhỏ các bữa ăn, tránh xuất hiện triệu chứng khó tiêu. Các món mứt, bánh kẹo ngọt cũng cần phải kiềm chế. Một số ăn ngon bổ dưỡng, thanh mát nên bổ sung thực đơn cho Tết là miến gà, nộm rau củ, canh mọc nấm hương…

Hạn chế sử dụng nhiều rượu, bia

Rượu, bia là một phần không thể thiếu trong những ngày Tết, thế nhưng sử dụng nhiều đồ uống có cồn sẽ làm tổn hại sức khỏe tim mạch, gan, thận, lở loét dạ dày. Những cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng mất kiểm soát cũng là nguy cơ ảnh hưởng đến các mối quan hệ bạn bè, gia đình, thậm chí là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. 

Hạn chế sử dụng nhiều rượu, bia

Đối với người bình thường, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 300-400ml bia, đối với rượu chỉ nên uống 60ml. Bạn nên tránh uống uống rượu, bia khi bụng đói. Bạn có thể chuẩn bị một số món uống giải khát thanh mát tốt cho cơ thể như nước ép trái cây, trà xanh, sữa chua, nước sâm bí đao, rau câu…

Mặc trang phục hợp lý 

Những ngày Tết thời tiết thay đổi thất thường, trời se se lạnh, khi nắng khi mưa phùn sẽ là môi trường thuận lợi để mầm bệnh phát triển, đặc biệt là chứng cảm cúm, viêm mũi, viêm đường hô hấp. Chính vì thế bạn nên mặc đủ ấm, thoải mái, dễ chịu để sẵn sàng cho những chuyến du xuân vui vẻ.

Trang phục ngày Tết

Không nên chọn những trang phục thời trang những quá hở hang, quá bó hoặc quá chật, đặc biệt hãy lưu ý mặc quần áo phù hợp với địa điểm mình sẽ tới.

Xây dựng thời khóa biểu sinh hoạt hợp lý

Vào những ngày Tết, mọi người thường bận rộn với lịch trình thăm hỏi họ hàng, người thân, bạn bè, đi lễ chùa, du xuân hoặc những bữa tiệc liên miên…nên thời gian ngủ nghỉ cũng bị ảnh hưởng, xáo trộn rất nhiều. Việc thức khuya, ngủ muộn, dậy muộn nhiều ngày khiến cơ thể bị mệt mỏi, suy giảm năng lượng.

Chúc Tết

Bí quyết ăn chơi ngày Tết đảm bảo sức khỏe chính là ngủ đủ giấc đồng thời giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn khôi phục năng lượng nhanh chóng để chuẩn bị cho những hoạt động của ngày tiếp theo. Bí quyết để tránh cơn buồn ngủ ập tới khi du xuân là uống 1 tách trà hoặc cốc C sủi trước khi bước ra ngoài đường.

Dành thời gian tập thể dục

Ăn uống thoải mái, ngủ nhiều là nguyên nhân khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cơ thể ì ạch, chậm chạp. Bạn đừng nên lấy cớ ngày Tết để trở nên lười biếng, bỏ tập thể dục. Chỉ với vài phút thực hiện các bài tập đơn giản bạn sẽ sở hữu sức khỏe bền bỉ, đồng thời giữ được dáng vóc cân đối, tăng sức đề kháng, giúp cơ thể trở nên linh hoạt hơn, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái.

Không nên bỏ qua việc tập thể dục vào ngày tết

Đăng bởi: Phạm Trần Bảo Nghi

Từ khoá: Bí quyết ăn chơi ngày tết tốt cho sức khỏe

Đặc Sản Miền Biển Thơm Ngon, Tốt Cho Sức Khỏe

Cá thu là loại cá có hương vị thịt đặc trưng không lẫn vào đâu được, hơn nữa lại mang hàm lượng dinh dưỡng cao. Chính vì thế nhiều bà nội trợ luôn lựa chọn nguyên liệu này để trổ tài biến tấu đa dạng với những món ngon vô cùng hấp dẫn trong bữa cơm hàng ngày.

Từ lâu các món ăn từ cá thu luôn được nhiều người yêu thích, một phần là do hàm lượng chất đạm, chất béo mang lại nhiều tác dụng cho cơ thể cũng như sức khỏe của con người, phần cũng vì món này thơm ngon, nhiều nạc và rất dễ ăn.

1. Tìm hiểu về loài cá thu 1.1. Cá thu là gì?

Mặc dù là món ăn ngon, hấp dẫn được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng biết rõ về loại cá này. Thực chất đây chỉ là tên chung cho nhiều loại cá khác nhau thuộc họ cá thu ngừ. Loại cá này có môi trường sinh sống ở khu vực nhiệt đới và ôn đới, cũng tùy vào tập tính sinh trưởng khác nhau nên điều kiện sống của chúng cũng khác nhau, có thể là sâu trong đại dương nhưng cũng có thể là gần bờ.

Với đặc điểm thân mình mang dáng thuôn dài, hơi hẹp dần về phía đuôi cùng với nhiều vây nhỏ phía sau, những vây lớn ở lưng và bụng nên được các nhà khoa học xếp vào loại có khả năng chiến đấu cao. Hiện nay theo ghi nhận thì loại lớn nhất có thể dài đến 1.68m.

Đây là loại hải sản phổ biến ở những tỉnh thành giáp biển trên cả nước… Tuy nhiên mỗi vùng biển khác nhau cũng dẫn đến chất lượng của khác nhau, nếu muốn thưởng thức các món ngon từ cá thu bạn có thể du lịch Hạ Long, du lịch Nha Trang, du lịch Hải Phòng… để có thể tự mình trải nghiệm và rút ra kết luận.

1.2. Giá trị dinh dưỡng của cá thu

Cá thu là thực phẩm vô cùng giàu protein và axit béo omega-3, chỉ chứa các thành phần chủ yếu như calo (189), chất béo (11.9g), Natri (89mg), đạm (19g) và không hề chứa bất cứ một lượng carbohydrate, chất xơ hay đường nào nên mang lại lợi ích sức khỏe khá lớn như: cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn tình trạng suy giảm trí nhớ ở người già, ngăn ngừa thiếu máu và giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

1.3. Cá thu có những loài nào?

Trên thực tế có rất nhiều loại khác nhau trong họ cá thu. Tuy nhiên về cơ bản chúng ta có thể phân loại các loại cá thường thấy như sau:

Cá thu Nhật

Cá thu Nhật còn được nhiều người biết đến với tên gọi là cá thu đao. Loại cá này có thân dài, thon, phần miệng nhọn, chứa khá nhiều mỡ ở dưới lớp da và ở bụng. Phần da chia làm 2 màu sắc khá rõ ràng với màu xanh sẫm ở lưng và màu xám bạc ở bụng. Dọc hai bên thân mình của cá sẽ có đường sọc ngang màu xanh, dài và mảnh.

Cá thu ảo

Là loại cá có kích thước khá nhỏ so với các loại khác, chiều dài nhất của loại cá này chỉ khoảng 25 – 30cm và mùa khai thác từ khoảng tháng 5 đến đầu tháng 10 (dương lịch). Cá thu ảo có màu da sậm hơn, thịt mịn và ngọt nhưng giá thành lại khá cao.

Cá thu hũ

Cá thu hũ có đặc điểm phần mõm khá dài và nhọn với chiều dài có thể bằng 1 nửa đầu cá. Loại cá này mang màu xanh là đặc trưng ở thân, phần lưng có màu xanh nước biển và bụng dưới có màu trắng bạc. Đặc biệt trên thân cá xuất hiện nhiều đường sọc dọc nối với nhau thành chữ “Y”.

Cá thu phấn

Cá thu phấn, hay cá thu trắng  tập trung nhiều ở các vùng biển Việt Nam và trở thành đặc sản Quảng Bình, đặc sản Vũng Tàu, đặc sản Nha Trang… Cá thu phấn có giá cao hơn hẳn các loại cá thu khác trong dòng họ nhà cá thu và có thể dễ chế biến với các món như kho, chiên, nướng…

Cá thu chấm

Cá thu chấm là loại cá khá lớn, trọng lượng nặng nhất ghi nhận có thể lên tới 45kg. Với màu xám bạc toàn bộ thân cá, phần đầu cá hơi nhọn, trên thân xuất hiện các đốm đen trải đều từ đầu đến đuôi cá nên được gọi là cá thu chấm.

Cá thu bông

Thực chất cá thu bông là những con cá còn nhỏ và non, tuổi đời chỉ được khoảng 1 – 2 tháng. Vì kích thước nhỏ dài tầm 5 – 7cm cùng với chất lượng mềm ngon nên loại cá này thường được khai thác và thu hoạch để chế biến ra món ruốc cá thu.

Cá thu vua (cá thu ngừ)

Được biết đến là loài cá lớn nhất và cũng là điển hình cho họ cá thu ngừ, cá thu vua nếu trưởng thành có thể dài tới 2.6m và nặng khoảng 80kg. Cá thu vua mang lại giá trị kinh tế cao nhất, thịt dày và hương vị tươi ngon thanh ngọt tự nhiên. Chính vì thế nó được gọi là cá thu vua.

2. Ăn cá thu có tốt không?

Cá thu là nguồn bổ sung dưỡng chất rất lớn cho cơ thể đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh như:

Tốt cho não bộ 

Trong loại cá này có lượng omega-3 với thành phần chủ yếu là DHA – acid béo không no rất cần thiết trong quá trình hoàn thiện và phát triển não bộ và mắt. Omega-3 không chỉ giúp cho trẻ em phát triển trí não mà còn giúp cải thiện trí nhớ và chậm sự lão hóa của người già.

Cải thiện tim mạch

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao và đa dạng như các loại khoáng chất, vitamin, omega 3… giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu nên người bệnh nếu một tuần chỉ cần ăn khoảng từ 2 – 3 lần sẽ giúp sức khỏe cải thiện đáng kể. Đặc biệt thành phần dinh dưỡng trong cá thu còn góp phần làm giảm lượng cholesterol và nồng độ triglyceride nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn mạch máu não.

Giúp chắc khỏe xương

Ngoài acid béo omega-3, trong cá thu còn có hàm lượng vitamin D và canxi khá lớn nên việc bổ sung cá thu trong chế độ ăn vừa giúp tăng cường hệ miễn dịch vừa giúp xương chắc khỏe hơn.

Trị mụn và làm đẹp da 

Omega-3 trong cá thu sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa da và hình thành các nếp nhăn trên mặt. Ngoài ra, lượng dinh dưỡng trong cá thu còn bảo vệ da tránh khỏi các vi khuẩn có thể gây mụn từ bên ngoài, nhanh làm xẹp và giảm viêm với các loại mụn bọc khó chữa…

3. Cá thu làm gì ngon? 3.1. Cách làm cá thu sốt cà chua

Đây là món ăn được nhiều gia đình yêu thích bởi hương vị hòa quyện tuyệt hảo từ vị chua của cà cộng với vị mặn mòi đậm đà của biển.

Chuẩn bị nguyên liệu: dành cho 2 người

2 khúc cá thu to vừa phải 

1 mớ rau thì là 

5 quả cà chua nhỏ 

Hành khô, hành lá 

Gia vị gồm: đường, tiêu, nước mắm, hạt nêm 

Cách làm:

Bước 1: Làm sạch cá, để ráo nước và tẩm ướp một số gia vị đã chuẩn bị sẵn ở trên. Để khoảng 30 phút cho gia vị ngấm vào cá. 

Bước 2: Băm nhỏ hành khô, thái nhỏ hành lá, rau mùi và cà chua thái nhỏ.

Bước 3: Cho cá vào trong chảo dầu và rán vàng đều cả hai mặt sau đó cho ra đĩa. 

Bước 4: Phi thơm hành khô, cho cà chua đã thái vào, đun cùng với chút nước. Cho thêm 1 thìa bột nêm để nước sốt đậm đà vừa ăn. 

Bước 5: Cho cá đã rán vàng vào và đun sôi hỗn hợp nước sốt khoảng 10 phút. Trong quá trình đun bạn nên tưới nước sốt thường xuyên lên miếng cá để nó thấm đều gia vị. Nêm nếm lại gia vị sao cho vừa ăn và tắt bếp.

Bước 6: Cho cá ra đĩa, rưới nước sốt cà chua lên và trang trí lên trên đó chút hành tươi và thì là đã được thái nhỏ cho đẹp mắt.

Để món ăn được ngon thì miếng cá phải được chiên vàng ruộm bọc lấy lớp thịt săn chắc, vị vừa ngọt vừa bùi hòa với vị thanh thanh, chua dịu đậm đà. Khi thưởng thức cùng cơm nóng như một bản hòa tấu hoàn hảo và dịu dàng nơi đầu lưỡi người thưởng thức.

3.2. Cách làm cá thu kho tiêu

Cá thu kho tiêu là món ăn ngon được nhiều người yêu thích vì nó có thể ăn quanh năm, bất kể mùa lạnh hay mùa nóng thì cũng đều làm cho bữa cơm nhà thêm hấp dẫn và đậm vị hơn. Cách kho cá này cũng khá đơn giản và dễ làm nên càng được nhiều người yêu thích hơn mỗi khi lên thực đơn.

Chuẩn bị nguyên liệu: dành cho 4 người

Cá phi lê (0.5kg)

Dầu ăn: 2 thìa

Nước cốt dừa có màu

Gia vị nêm nếm thông thường: hạt nêm, muối, đường, ớt cay, tiêu, xì dầu,…

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế cá, đánh vảy, chặt vây, rồi lấy hết nội tạng của cá. Rửa lại với nước cho sạch sẽ rồi để cho ráo. Đem cái thái thành từng khúc dày cỡ 2,5 cm.

Bước 2: Cho cá vào nồi và tẩm ướp thêm gia vị kể trên và để khoảng 30 – 40 phút cho thịt cá ngấm gia vị.

Bước 3: Đợi cá ngấm rồi thì thêm 300ml nước sạch cùng chút nước màu vào nồi cá và đun to lửa. Khi nào cá sôi bùng lên thì hạ nhỏ lửa xuống rồi cứ thế đun cho đến khi cá ngấm hết gia vị.

Bước 4: Đun thêm 30 phút đến khi cá săn thịt lại và nước hơi cạn thì thêm chút dầu ăn và tiêu xay vào cho cá thơm. Sau đó đậy vung và đun thêm chừng 5 phút nữa cho ngấm rồi nêm lại gia vị cho vừa miệng & tắt bếp.

Bước 5: Bày ra đĩa và thưởng thức.

3.3. Cách làm cá thu kho thơm

Chuẩn bị nguyên liệu: Dành cho 4 người

Cá thu (0.5kg)

Thơm (½ trái) 

Dầu ăn (½ muỗng)

Nước mắm (2 muỗng)

Nước màu dừa (½ muỗng)

Gia vị khác: 2 trái ớt, 4 tép tỏi, 2 củ hành tím, 1 củ gừng tươi, 2 lá gừng, 2 nhánh tiêu xanh, hạt nêm, đường…

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế làm sạch cá và cắt khúc để ráo nước.

Bước 2: Ớt, tiêu xanh rửa sạch, để ráo. Gừng gọt vỏ, rửa sạch, cắt sợi. Hành tím, tỏi lột vỏ, đập dập, băm nhỏ. Lá gừng rửa sạch, cắt nhỏ. Thơm cắt nhỏ rồi nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, xóc đều lên cho thấm gia vị.

Bước 3: Rán cá với 1/2 muỗng canh dầu ăn trong vòng 6 phút. Nhớ lật mặt cá để cá vàng đều 2 mặt rồi tắt bếp.

Bước 4: Cho 1/2 phần hành và tỏi băm vào trong cá, nêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê đường rồi trộn đều, trở 2 mặt cá và để khoảng 20 phút cho cá thấm gia vị.

Bước 5: Phi 1/2 phần hành tỏi băm còn lại vào ½ muỗng dầu ăn.  Khi hành tỏi thơm vàng thì hạ nhỏ lửa rồi cho cá vào kho. Sau đó, cho phần thơm lên trên và rưới nước màu dừa vào. Cho tiếp ớt, gừng và tiêu xanh vào nồi. Khi phần cá bắt đầu sôi, bạn đậy vung lại và kho với lửa liu riu trong vòng 20 phút. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

3.4. Cách làm cá thu nướng

Chuẩn bị nguyên liệu: dành cho 4 người

 Cá thu phi lê (0.5kg)

 Ớt hiểm xanh (10gr)

 Tiêu xanh (15gr)

 Lá chanh (10gr)

 Lá chuối (10gr)

 Hành tím (15gr)

 Tỏi (15gr)

 Nước tắc (10ml)

 Mè trắng (10gr)

 Sữa đặc có đường (10gr)

 Đường (10gr)

 Bột ngọt (10gr)

 Nước mắm (30ml)

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế cá và rửa sạch, cách làm sạch cá thu có thể tham khảo là ngâm trong nước muối 15 – 20 phút.

Bước 2: Bóc vỏ và rửa sạch hành tím, tỏi và ớt. Sau đó giã nhuyễn ớt xanh, cho tiếp hành, tỏi và tiêu xanh hạt vào cùng rồi giã các nguyên liệu. Nêm nếm với 20ml nước mắm, 10gr đường và 10gr bột ngọt rồi trộn đều cho các gia vị tan ra và hòa quyện với nguyên liệu.

Bước 3: Rửa sạch cá qua 2 – 3 lần nước để đảm bảo cá được sạch. Khi cá ráo nước, bạn khứa nhẹ trên thân cá để thấm gia vị rồi ướp cá với phần sốt tiêu xanh.

Bước 4: Đặt giấy bạc lên khay nướng sau đó cho lá chuối lên rồi đặt lên trên 4-5 lá chanh, cuối cùng cho cá lên và gấp mép giấy bạc lại tạo thành 1 cái khay. Có thể rưới lên cá 1 lớp dầu mỏng giúp cá không bị khô. Tiếp đến, bạn làm nóng lò ở 250 độ C trong vòng 15 phút, sau đó cho cá vào nướng từ 10 – 12 phút để cá được chín mềm.

Bước 5: Cho 2gr ớt xanh giã nhuyễn vào chén cùng 10ml nước mắm, 10gr nước tắc, 10gr sữa đặc có đường rồi khuấy đều hỗn hợp, có thể cho thêm 10gr mè trắng rang để nước chấm thơm hơn. Cuối cùng cho cá ra và chấm cùng nước sốt rồi thưởng thức.

3.5. Cách làm cá thu chiên

Cá thu chiên và nhất là chiên nước mắm là một trong những món ăn khá hấp dẫn. Hương thơm cuốn hút, dậy mùi của tỏi phi, vị ngọt mặn hài hòa của nước mắm và đường thấm vào từng miếng cá dai dai khiến người ta ăn hoài không ngán.

Nguyên liệu:

Cá thu 4 lát

Tỏi băm 50g

Ớt 3g

Gia vị 10g

Cách làm:

Bước 2: Làm nước sốt tỏi ớt với 4 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh tương ớt cùng phần tỏi ớt băm còn lại vào và trộn đều hỗn hợp.

Bước 3: Bắc chảo và đun nóng 3 muỗng canh dầu, sau đó cho cá vào chiên vàng đều 2 mặt thì gắp ra đĩa để riêng. Sau đó cho hỗn hợp nước sốt vừa làm vào chảo và đun trên lửa vừa cho đến khi nước sốt đặc sánh lại.

Bước 4: Cho cá vào chảo đun liu riu với lửa nhỏ và lật đều cho cá thấm sốt. Khi nước sốt cạn dần thì tắt bếp và bày ra dĩa rồi thưởng thức.

Cá thu chiên nước mắm là món ăn khá thanh đạm, nhiều dưỡng chất nhưng không hề béo nên giải quyết được câu hỏi là ăn cá thu có béo không của rất nhiều người.

4. Cách chọn cá thu tươi ngon

Để có thể nấu những món ăn ngon từ cá thu thì việc lựa nguyên liệu cũng vô cùng quan trọng. Một trong những mẹo mua được cá ngon thì bạn cần phải lựa những con cá có phần mắt cá sáng, trong veo, nhìn rõ con ngươi, hơi lồi nhẹ.

Nếu dùng tay thì bạn có thể vạch nhẹ phần mang cá, nếu bạn thấy mang cá bám chắc vào thân và có màu đỏ tươi thì chắc chắn đó thịt cá vẫn còn tươi mới. Nhưng nếu như phần mang cá có màu đỏ thẫm, dễ tách rời, rơi rụng thì con cá đó không còn tươi nữa.

Ngoài ra bạn cũng có thể quan sát nếu như thấy bụng cá phẳng, dẹt, phần hậu môn vẫn thụt bên trong, dùng tay ấn thử vào thịt cá thấy có tính đàn hồi tốt, thịt không bị biến dạng thì có thể chọn mua.

5. Lưu ý cần biết khi ăn cá thu

Cá thu được mệnh danh là “thực phẩm vàng” cho sức khỏe bởi chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, để cơ thể hấp thụ một cách tốt nhất, khi ăn cá thu cần lưu ý một số điều sau:

 Chỉ nên ăn cá thu 2-3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 1-2 con là đủ vì lượng dinh dưỡng trong cá thu rất cao. Nếu ăn nhiều dễ dẫn đến tình trạng thừa chất, cơ thể không hấp thụ được. 

Trong các loại cá biển thì cá thu là loại cá có chứa hàm lượng thuỷ ngân cao nhất, chính vì thế không nên ăn nhiều vì có thể dẫn đến ngộ độc thuỷ ngân. 

Phụ nữ mang thai và cho con bú cũng cần hạn chế ăn loại cá này vì có chứa hàm lượng thuỷ ngân cao, có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Đặc biệt Vinpearl đang áp dụng chương trình MIỄN PHÍ đăng ký thẻ hội viên Pearl Club với các đặc quyền ưu đãi vô cùng hấp dẫn:

Giảm thêm 5% trên giá phòng tốt nhất

Giảm 5% dịch vụ ẩm thực tại Almaz Hà Nội, Vinpearl

Tích lũy nâng hạng và hàng loạt các ưu đãi khác

Đăng bởi: Cường Nguyễn

Từ khoá: Cá thu – Đặc sản miền biển thơm ngon, tốt cho sức khỏe

Nutritional Yeast Là Gì? Những Công Dụng Của Men Dinh Dưỡng Đối Với Sức Khỏe?

Nutritional yeast là tên tiếng Anh của men dinh dưỡng – một chủng loại nấm với tên gọi Saccharomyces cerevisiae. Men dinh dưỡng có thành phần từ protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Đây là loại men vi sinh họ nấm, chứa nhiều vitamin nhóm B như vitamin B6, vitamin B1,… đặc biệt là vitamin B12. Men dinh dưỡng được biết đến nhiều trong việc chế biến các món chay, giúp các món chay có mùi vị thơm ngon hơn. Nếu bạn yêu thích phô mai thuần chay thì sẽ rất thích thú với loại men dinh dưỡng này.

Men dinh dưỡng là loại nấm men phổ biến thường sử dụng trong làm bánh mì hoặc lên men bia. Tuy chung chủng nấm nhưng chúng có những đặc tính khác nhau.

Nấm men bánh mì: Đây là loại nấm men sống, dùng lên men bánh mì và là thành phần tạo hương thơm của bánh.

Nấm men bia: Cũng là loại nấm còn sống dùng lên men bia rượu. Người ta sẽ lấy 1 số tế bào nấm sẽ chết sau quá trình lên men còn sót lại để dùng làm men dinh dưỡng. Loại men này sẽ có vị hơi đắng.

Men dinh dưỡng: Nấm khi được trồng làm sản phẩm cuối sẽ bị giết trong quá trình sản xuất. Mùi vị của chúng giống mùi pho mát và được dùng trong quá trình nấu ăn, chế biến thực phẩm.

Trên thực tế có 2 loại men dinh dưỡng là men dinh dưỡng bổ sung vi lượng và men dinh dưỡng không bổ sung vi lượng.

Men dinh dưỡng bổ sung vi lượng: chứa vitamin tổng hợp thêm vào trong quá trình sản xuất để tăng hàm lượng dưỡng chất.

Men dinh dưỡng không bổ sung vi lượng: không chứa vitamin hay khoáng chất bổ sung mà chỉ chứa vitamin và khoáng chất tự nhiên tạo ra bởi tế bào nấm men khi chúng phát triển.

Men dinh dưỡng được biết tới là thực phẩm giàu dinh dưỡng vì có chứa nhiều protein và những khoáng chất có lợi. Các đặc điểm nổi bật về thành phần dinh dưỡng của men như sau:

Chứa protein hoàn chỉnh: Trong men dinh dưỡng chứa đủ 9 loại axit amin thiết yếu có trong protein. Một muỗng canh men dinh dưỡng (9g) có thể có tới 5g protein.

Chứa lượng lớn vitamin nhóm B: Men có chứa rất nhiều các loại vitamin nhóm B tốt cho sức khỏe đặc biệt là vitamin B12. Bên cạnh đó còn có riboflavin, niacin.

Chứa các khoáng chất: Trong men dinh dưỡng có những khoáng chất tiêu biểu như kẽm, selen, manga,… có lợi trong sự trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch.

Men dinh dưỡng có nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe con người.

Phòng ngừa thiếu hụt vitamin B12

Đây là một trong số những lý do người ăn chay lựa chọn men dinh dưỡng. Vitamin B12 cần thiết cho hệ thống thần kinh hoạt động hiệu quả, giúp cho quá trình trao đổi chất và tổng hợp tế bào hồng cầu. Vitamin B12 có nhiều trong các thực phẩm như thịt, trứng – những thực phẩm người ăn chay không sử dụng được nên rất dễ thiếu loại vitamin này.

Chứa chất chống oxy hóa

Cơ thể chúng ta phải sử dụng các gốc tự do trong quá trình phá hủy tế bào. Cơ thể không đủ chất chống oxy hóa sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng chống oxy hóa. Nếu tình trạng kéo dài lâu có thể là nguyên nhân đưa tới nhiều bệnh mãn tính, lão hóa, ung thư.

Việc bổ sung các sản phẩm chứa chống oxy hóa là rất cần thiết và men dinh dưỡng là 1 thực phẩm như vậy. Men dinh dưỡng chứa các chất chống oxy hóa như glutathione và selenomethionine. Những chất này bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do và kim loại nặng nguy hiểm.

Tăng cường hệ miễn dịch

Beta-glucan và alpha-mannan là 2 chất trong men dinh dưỡng có tác dụng chống lại vi khuẩn gây bệnh như E. coli và Salmonella. Các chất này sẽ ngăn không để vi khuẩn bám dính niêm mạc ruột non, đồng thời kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động chống lại các hại khuẩn hiệu quả.

Làm giảm cholesterol

Beta-glucan (1 chất xơ hòa tan) trong men dinh dưỡng có tác dụng trong việc làm giảm cholesterol. Khi đi vào đường ruột, chúng sẽ tạo thành dạng gel hút lấy cholesterol và đẩy chúng ra bên ngoài.

Men dinh dưỡng có thể sử dụng linh hoạt trong nấu ăn

Advertisement

các món súp, hầm hoặc nước sốt vừa làm món ăn ngon hơn, vừa bổ sung dưỡng chất. Bạn cũng có thể rắc men lên các món pizza, mì ống, bỏng ngô để tăng thêm hương vị.

Men dinh dưỡng cần được bảo quản ở những nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc ánh nắng trực tiếp để bảo vệ các vitamin và khoáng chất. Bạn cần tránh đặt men ở những nơi ẩm mốc. Lưu ý hạn dùng 1 gói men có thể lên tới 2 năm.

Nguồn: Chuyên trang healthline

Để 3 Thứ Này Dưới Gầm Giường Kẻo Gia Đình “Tán Gia Bại Sản”, Có Thể Vợ Chồng Ly Tán, Sức Khỏe Ảnh Hưởng Xấu

Bạn không nên để những vật dụng sau dưới gầm giường bởi nó gây nhiều mối nguy hại.

1. Sắt

Văn hóa truyền thống của người Trung Quốc cho rằng, đặt sắt dưới gầm giường sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Các nhà khoa học cho rằng quan điểm này dường như không hoàn toàn vô căn cứ.

Trái Đất có từ trường mạnh, được tạo thành từ các cực bắc và nam. Từ trường này có tác động đến các sinh vật và vật chất khác. Các sinh vật, đặc biệt là một số loài chim và động vật nhờ từ trường của Trái Đất để định hướng và di cư. Cơ thể con người cũng có từ trường yếu, tương tác với từ trường để duy trì sức khỏe.

Tuy nhiên khi đặt sắt dưới gầm giường, từ tính của sắt sẽ cản trở sự cân bằng từ trường của cơ thể con người. Sắt vốn có từ tính, thu hút và làm thay đổi từ trường xung quanh, bao gồm cả từ trường của chính cơ thể. Sự xáo trộn này có thể khiến từ trường trong cơ thể mất cân bằng, từ đó ảnh hưởng đến chức năng bình thường của cơ thể.

Ngoài ra, sắt còn có tính dẫn điện, tích điện. Nếu đồ sắt đặt dưới gầm giường tiếp xúc trực tiếp với cơ thể con người, nó có thể gây ra sự tích tụ và giải phóng điện tích. Sự can thiệp của điện tích này có thể cản trở quá trình truyền tín hiệu điện từ của cơ thể con người, do đó ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh và cơ thể.

Mặc dù những quan điểm này chưa được khẳng định hoàn toàn nhưng một số nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, việc đặt đồ dùng bằng sắt dưới gầm giường có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.

2. Giấy vụn, mảnh vụn

Gầm giường là nơi thường bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày và việc tích tụ các mảnh vụn dưới gầm giường có thể gây ra các mối nguy về vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ quan điểm khoa học, có thể giải thích hợp lý cho các vấn đề sức khỏe do mảnh vụn, giấy vụn dưới gầm giường gây ra.

Là không gian kín, gầm giường quanh năm không được dọn dẹp, thông thoáng đã trở thành nơi sinh sôi của vi khuẩn. Sự tích tụ của các mảnh vụn ngăn không khí lưu thông, làm trầm trọng thêm sự phát triển của nấm mốc. Một số loại nấm mốc chứa độc tố, có thể gây ra một loạt bệnh khi tiếp xúc với da hoặc xâm nhập vào cơ thể chúng ta.

Điều này đặc biệt phổ biến ở các nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Mùi ẩm mốc phát ra từ nấm mốc dưới gầm giường tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho đường hô hấp. Đối với người già và trẻ em, càng cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh dưới gầm giường. Ngoài ra, các mảnh giấy vụn, bao nilon dưới đáy giường cũng thu hút gián, bọ mang vi khuẩn tới gây hại cho sức khỏe.

Vì vậy, để giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, chúng ta nên dọn dẹp gầm giường thường xuyên. Giữ cho gầm giường sạch sẽ và thông thoáng, chú ý thay ga đệm để đảm bảo vị trí này luôn sạch sẽ.

Dù là dưới góc độ văn hóa siêu hình hay lý giải khoa học thì chúng ta cũng nên chú ý đến vấn đề vệ sinh gầm giường để đảm bảo môi trường ngủ sạch sẽ, trong lành, tạo không gian sống tốt.

3. Thuốc

Thuốc có tác dụng chữa bệnh nhưng tiềm ẩn mối đe dọa sức khỏe khi đặt dưới gầm giường. Dù là dưới góc độ phong thủy cổ đại hay lý giải khoa học hiện đại thì không nên đặt thuốc dưới gầm giường. Điều này là do thuốc có đặc tính nhất định, điều kiện và đặc điểm bảo quản khác nhau.

Các loại thuốc khác nhau cần được bảo quản trong môi trường khác nhau, một số loại thuốc cần tránh ánh sáng, giữ khô ráo. Để thuốc dưới gầm giường dễ dẫn đến ẩm ướt và nấm mốc. Và việc để nhiều loại thuốc một chỗ có thể phá hủy dược tính, tạo ra độc tố mới. Vô tình uống nhầm các loại thuốc này gây tác dụng ngược, thậm chí dẫn đến các bệnh khác. Do đó, việc lưu trữ thuốc là điều không nên.

Advertisement

Ngoài ra, thuốc cũng sẽ tỏa ra mùi khó chịu, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Tóm lại, bảo quản thuốc là việc quan trọng. Chúng ta nên cẩn thận trong việc sắp xếp các loại thuốc và thực hiện bảo quản đúng cách để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng thuốc, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Nguồn: Baidu

Trải Nghiệm Tắm Bùn Khoáng Tốt Cho Sức Khỏe

Núi Thần Tài Đà Nẵng cùng với khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa là một trong những địa điểm hấp dẫn du khách. Bởi sự hài hòa của thiên nhiên và những công trình kiến trúc; mang tới những trải nghiệm thư giãn cho du khách. Trong đó, hoạt động tắm bùn khoáng thu hút du khách hơn cả.

Địa chỉ núi Thần Tài Đà Nẵng ở đâu?

Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng với những cảnh sắc tuyệt đẹp như: Chùa Nam Sơn, núi Ngũ Hành Sơn, hồ Xanh, hồ Hòa Trung, rạn Nam Ô hay bãi biển Mỹ Khê nổi bật trong đó có núi Thần Tài là khu nghỉ dưỡng kết hợp với ngắm cảnh thiên nhiên trù phú. Khu du lịch thuộc địa phận thôn Phú Túc, Hòa Phú, Hòa Vang, thành phốĐà Nẵng. Với tổng diện tích 60ha và dòng suối khoáng nóng tự nhiên từ đỉnh núi Chúa Bà Nà; hai bên là đồi Bạch Hổ và đồi Thanh Long mang đến cho khu lịch một không gian gần gũi thiên nhiên, trong lành và tầm nhìn cực đỉnh. Đồng thời, mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn như: tắm onsen Nhật Bản, Động Long Tiên; sông Lười; hệ thống tiện ích (nhà hàng, cà phê, tắm sữa, spa,…);…

Giờ mở cửa núi Thần Tài Đà Nẵng: 8h30 – 17h30 hàng ngày.

Nơi đây cách trung tâm thành phố khoảng 18km – ứng với 30p di chuyển bằng ô tô. Du khách có thể lựa chọn một trong 03 phương thức di chuyển sau:

Xe máy: Thời gian di chuyển khoảng 45p/chiều; cung đường từ trung tâm thành phố tới khu du lịch suối Thần Tài Đà Nẵng khá dễ đi tuy nhiên gần đến nơi sẽ có một khúc cua khá khuất tầm nhìn du khách nên kiểm soát tốc độ; chi phí thuê xe máy: 120.000 – 150.000đ/xe/ngày; một số địa chỉ cho thuê xe máy:

Cho thuê xe máy Gia Huy: số 6, đường Trần Cao Vân; số điện thoại: 090 352 95 56.

Cho thuê xe máy Sơn Trà: ngõ 34/58 đường Thi Sách; số điện thoại: 0977 000 744.

Toàn Cầu Vàng: số 137 đường Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê

Số điện thoại: 0888 88 66 77 

Công viên suối nước nóng Thần Tài Đà Nẵng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà nên không khí quanh năm mát mẻ; một ngày có 4 mùa rõ rệt phù hợp với hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, tắm bùn khoáng nóng của du khách. Tuy nhiên, thời gian tốt nhất để trải nghiệm nơi đây là khoảng tháng 4 – tháng 9 hàng năm bởi thời gian này trùng với mùa khô, trời ít mưa hợp với hành trình nghỉ dưỡng, vui chơi ngoài trời.

Nguồn: tiki

Núi Thần Tài Đà Nẵng có gì?

Khu du lịch chính thức được đưa vào khai thác vào ngày 27/04/2023 với các hạng mục quan trọng: khu tắm khoáng nóng; khách sạn cao cấp; khu tắm bùn; khu vui chơi thiếu nhi; sông Lười; động Long Tiên; nhà hàng cao cấp và các cửa hàng lưu niệm.

Tắm bùn tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Giá vé:

Bồn nhỏ: 150.000đ/khách (3 khách/lần)

Bồn vừa: 900.000đ/bồn (tối đa 6 khách)

Bồn lớn: 1.200.000đ/bồn (tối đa 8 khách)

Bồn vip: 400.000đ/bồn (tối đa 2 khách)

Toàn bộ không gian và quy trình tắm tại khu du lịch suối Thần Tài Đà Nẵng được thiết kế theo đúng phong cách Onsen của Nhật Bản – đã được chứng nhận đạt chuẩn bởi thành phố Beppu (nơi nổi tiếng về tắm Onsen tại đất nước mặt trời mọc). Tòa tháp được xây hình bát giác với 3 tầng; các bồn đá được xả nước khoáng tự nhiên với độ ấm khác nhau. Cùng với đó là bầu không khí trong lành với nhiều cây xanh và không gian mở mang tới cảm giác thư thái và gần gũi với tự nhiên.

Tắm cà phê tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Tắm cafe một trong những liệu pháp làm đẹp phù hợp với những du khách có làn da siêu nhạy cảm. Đặc biệt, trong cà phê có nhiều chất chống oxy hóa giúp làm mờ các vết sạm, nám, thâm đen; cùng với hương thơm thoang thoảng mang tới cho du khách cảm giác thư giãn và tỉnh táo tức thì. Tắm cà phê tại khu du lịch suối Thần Tài Đà Nẵng cũng là liệu pháp giúp nhẹ nhàng lớp tế bào chết và trả lại cho du khách làn da trắng mịn. Thời gian tắm cà phê khoảng 15p/lần. Bồn tắm được thiết kế như một chiếc phin cà phê khổng lồ vô cùng bắt mắt.

Tắm sả chanh tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Hương thơm của sả và chanh giúp du khách quên hết những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày; tắm sả chanh công viên suối nước nóng Thần Tài Đà Nẵng tăng cường lưu thông máu nhờ thế mà giảm tình trạng đau đầu hay nhức mỏi vai gáy. Nhờ khí huyết lưu thông ổn định mà hiệu quả làm sáng và săn chắc da càng rõ rệt hơn. Kết hợp cùng nước khoáng nóng tự nhiên cung cấp những khoáng chất quý cho làn da của du khách.

Tắm Bungalow tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Giữa không gian xanh mát của cây cối và khu vườn nhỏ tại căn bungalow mang đến cho du khách không gian thoải mái và riêng tư. Mỗi căn khu du lịch suối Thần Tài Đà Nẵng được thiết kế như một khu nhà vườn nhỏ với đầy đủ tiện nghi mang tới cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với du khách muốn nghỉ qua đêm tại núi Thần Tài.

Tắm sữa tươi tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Sữa tươi một trong những liệu pháp làm đẹp lâu đời được các mỹ nhân từ ngàn xưa áp dụng. Protein; axit lactic; enzyme;… trong sữa cung cấp những dưỡng chất quý nhằm cải thiện tình trạng khô da, mụn trứng cá, dưỡng ẩm,… Đặc biệt, kết hợp với phương pháp massage đẩy sâu dưỡng chất vào da thì hiệu quả càng tốt hơn.

Tắm rượu vang tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Bồn tắm rượu vang tại núi Thần Tài được thiết kế như một chai rượu khổng lồ liên tục đổ nước vào bồn tắm mang tới không gian mới lạ cho du khách. Rượu vang có khả năng làm trắng da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Phương pháp này được người Nhật phát minh không chỉ làm đẹp mà còn giúp giảm tình trạng viêm khớp hiệu quả; tăng cường lưu thông máu.

Tắm trà xanh tại núi Thần Tài Đà Nẵng

Trà xanh được biết đến với hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa cao và nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Tắm trà xanh là liệu pháp phù hợp với những du khách có làn da khô, bong tróc; ngâm mình trong nước trà xanh cũng giúp du khách cảm thấy thư giãn, sảng khoái hơn giảm tình trạng viêm nhiễm và mụn nhọt. Nơi đây được thiết kế như ấm trà lớn đổ xuống bồn tắm bằng đá tự nhiên độc đáo.

Giá vé Núi Thần Tài là bao nhiêu? 

Bảng giá áp dụng từ ngày 01/01 – 31/12/2023 (ĐVT – VNĐ)

STT GÓI DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN TRẺ EM(1 – 1,4M)

1 Phổ thông Viếng thăm đền Thần Tài-Tắm khoáng nóng hồ tự nhiên-Tắm Onsen theo phong cách Nhật Bản-Ngâm chân hồ khoáng nóng-Jacuzzi suối nóng, suối lạnh-Xông hơi đá muối Himalaya-Xông hơi khô, xông hơi ướt-Vui chơi tại Công viên nước-Trượt phao dòng sông Lười-Vui chơi tại Công viên khủng long-Xem phim 9D – 12D miễn phí-Trải nghiệm trò chơi thực tế ảo-Tham quan đường hoa Phong Lan-Tham quan, chụp hình tại các điểm trongkhuôn viên NTT 400.000 200.000

2 Tích lộc Gói phổng thông + ăn trưa 610.000 305.000

3 Dưỡng Tuệ Phát Thụ Gói phổ thông sử dụng dịch vụ 15h00 300.000 150.000

4 Nạp khí Gói phổ thông + tắm bùn 530.000 365.000

Gói phổ thông + tắm bùn + ăn trưa 730.000 365.000

5 Detox 1 Gói phổ thông + Tắm bùn + Massage Toàn thân/Thái/Đá/Tre 60p  760.000 380.000

Gói phổ thông + Massage Toàn thân/Thái/Đá/Tre 60p+ Ăn trưa 970.000 485.000

6 Detox 2 Gói phổ thông + Massage chân 30p 530.000 265.000

Gói phổ thông + Massage chân 30p + Ăn trưa 730.000 365.000

7 Detox 3 Gói phổ thông + Massage chân 30p + TB/TX/SC/TD 660.000 330.000

Gói phổ thông + Massage chân 30p + TB/TX/SC/TD + Ăntrưa 890.000 445.000

8 Detox 4 Gói phổ thông+ Massage Toàn thân/Thái/Đá/Tre 60p+ TB/TX/SC/TD 890.000 445.000

Gói phổ thông + Massage Toàn thân/Thái/Đá/Tre 60p+ TB/TX/SC/TD + Ăn trưa 1.090.000 545.000

9 Gói phổ thông + Lều + Ăn sáng tô ly 590.000 295.000

Gói phổ thông + Lều + Ăn sáng buffet 710.000 355.000

10 Gói phổ thông + các trò chơi tại khu Đấu trường bùn 475.000 238.000

Gói phổ thông + các trò chơi tại khu Đấu trường bùn + Ăn trưa 685.000 343.000

Bảng giá dịch vụ Tắm bùn núi Thần Tài Đà Nẵng theo phong cách tắm Onsen Nhật Bản:

TT Sản Phẩm Đơn giá  VND ĐVT Ghi Chú

1 BUNGALOW 800,000 1 căn  

2

500,000 1 căn Giá sau 16h00

3 Tắm bùn 150,000 1 khách Tối thiểu 2 khách mới phục vụ.Phụ thu 100.000đ/khách khi sử dụng 01 khách/bồn.

4 Tắm Sả Chanh/Trà Xanh 150,000 1 khách Tối thiểu 2 khách mới phục vụ.Phụ thu 100.000đ/khách khi sử dụng 01 khách/bồn.

5 Tắm café/Sữa 250,000 1 khách Tối thiểu 2 khách mới phục vụ.Phụ thu 100.000đ/khách khi sử dụng 01 khách/bồn.

6 Tắm Rượu vang 300,000 1 khách Tối thiểu 2 khách mới phục vụ

7 Tắm Rượu vang cao cấp 300,000 1 khách Tối thiểu 2 khách mới phục vụ

8 Tắm bùn VIP 400,000 1 bồn Tối đa 02 khách/bồn

Bảng giá dịch vụ Spa tại khu du lịch khoáng nóng Núi Thần Tài:

STT DỊCH VỤ THỜI GIAN GIÁ DV/1 KHÁCH

1 Massage Việt Nam (Giác hơi) 60 phút 450.000

90 phút 600.000

2 60 phút 450.000

90 phút 600.000 

3 Massage Toàn Thân 60 phút 400.000

90 phút 550.000

4 Massage Thái/Đá/Tre 60 phút 400.000

90 phút 500.000

5 Massage Lưng & Cổ 30 phút 150.000

60 phút 300.000

6 Massage Vai + Chân 60 phút 300.000

7 45 phút 350.000

8 Massage Chân 30 phút 150.000

Ẩm thực tại núi Thần Tài Đà Nẵng Trứng trường thọ

Trứng trường thọ một món ăn đặc biệt mà du khách nhất định phải thử sau khi tắm Onsen tại khu du lịch Suối khoáng nóng núi Thần Tài. Trứng được làm chín từ từ trong thời gian dài bằng nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá. Khi ăn du khách sẽ trực tiếp vớt những quả trứng gà nóng hổi từ bồn khoáng nóng lên. Đặc biệt sau khi tắm khoáng nóng xong khi bụng đói meo và cổ họng như khát khô thì một quả trứng luộc đơn giản lại càng trở lên thơm ngon hơn.

Nhà hàng Rồng Đỏ 

Nhà hàng Rồng Đỏ nằm trong khuôn viên của công viên suối khoáng nóng Thần Tài Đà Nẵng được xây dựng theo tiêu chuẩn 4* sao; không gian rộng lớn với 4 tầng khác nhau. Tầng 1 & 2 phục vụ thực khách gọi món hoặc buffet; tầng 3 phục vụ khách hội nghị; tầng 4 khu vực tiếp đón thực khách và thay đồ. Thực đơn đa dạng với những món ngon đến từ ba miền Bắc Trung Nam chắc chắn sẽ thỏa mãn khẩu vị của du khách. Buffet với 100 món ăn khác nhau cho du khách thoải mái lựa chọn và no căng bụng với mức giá 250.000đ/khách.

Khách sạn Ebisu Onsen Resort

Nếu du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng và có thêm nhiều thời gian để khám phá vẻ đẹp của công viên suối khoáng nóng Thần Tài Đà Nẵng thì nên nghỉ chân tại Ebisu Onsen Resort – khu nghỉ dưỡng nằm ngay trong khuôn viên của công viên suối khoáng nóng. Toàn bộ khách sạn được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, điểm thêm là màu vàng kem. Hệ thống cây xanh dày đặc mang tới không gian trong lành, đặc trưng của núi rừng miền trung.

Đặc biệt, du khách tới núi Thần Tài Đà Nẵng có thể tận hưởng cảm giác tắm Onsen ngay tại phòng nghỉ với bồn tắm được làm bằng đá tự nhiên, cảm nhận khó khí trong lành và lắng nghe tiếng nước suối róc rách. Đặc biệt, mỗi phòng nghỉ đều sở hữu tầm nhìn hướng đồi vô cùng xanh mát, đẹp mắt giúp du khách chìm đắm trong không gian hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.

Giá phòng: 1.460.000 – 1.780.000đ/phòng/đêm

Số điện thoại: 0236 372 9999/ 0905 246 866

Email: [email protected]

Địa chỉ: thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

Cập nhật thông tin chi tiết về Danh Sách Đề Nghị Giải Quyết Hưởng Chế Độ Ốm Đau, Thai Sản, Dưỡng Sức Phục Hồi Sức Khỏe Mẫu 01B trên website Pwqy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!